PRZYCZYNY I SKUTKI SMOGU

PRZYCZYNY:

• palenie w piecach domowych węglem, drewnem, biomasą lub ekogroszkiem
• niekorzystne warunki atmosferyczne
• komunikacja samochodowa
• emisja szkodliwych płynów i gazów
• zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów
• procesy spalania poza przemysłem
• produkcja energii
• indywidualne ogrzewanie budynków

SKUTKI:

• trudne warunki oddychania
• problemy alergiczne
• bóle głowy
• ograniczenie widoczności
• smog powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie układu krążenia, podrażnienia skóry
• powoduje korozje
• często odpowiada za pojawienie się nowotworów złośliwych
• przyczynia się do zawałów i wylewów
• zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc
• często odpowiada też za występowania zaburzeń o charakterze depresyjnym, samobójstw, a nawet ryzyko popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy

Smog powoduje zwiększony poziom zachorowalności na choroby układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność mieszkańców, kwaśne deszcze – silnie zanieczyszczające glebę i wodę, oddziałujące pośrednio na stan środowiska naturalnego, uszkadzające zabytki i cenne obiekty, a także zawartość CO2 w powietrzu (powietrze na Śląsku zawiera ok. 1/3 całości wyemitowanego w Polsce dwutlenku węgla).

JAK ZMNIEJSZYĆ POWSTAWANIE SMOGU?

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia smogu należy zastąpić auto, publicznym środkiem transportu takich jak tramwaje, metra, autobusy, koleje i rowery miejskie. Należało by też zmienić standardy piecyków spalających węgiel i zastąpić je na bardziej wydajne i ekologiczne formy ogrzewania. Nie jest to trudne działanie, wystarczy tylko, że wykażemy trochę chęci i zaangażowania, a w ten sposób możemy poprawić nasze standardy życiowe oraz zmniejszyć ryzyko powstawania chorób.